Očista organizmu a činnosť človeka

Očista organizmu

Očista organizmu a činnosť človeka

Organizmus reaguje na zmeny vo svojom okolí a odráža sa to i na jeho stave. Momentálny stav prostredia nezodpovedá ideálu a situácia je taká, že sa od neho skôr vzďaľuje. Prirodzená očista organizmu sa stáva minulosťou, pretože telo do seba prijíma množstvo chemických látok práve prostredníctvom vplyvu nášho životného prostredia, ale i formou stravy. Prostredie je plné odpadu nielen v jeho pevnej forme, ale taktiež v jeho tekutej a plynnej forme. Najhoršie je, že si vôbec neuvedomujeme, že sa postupne zabíjame, pretože si ničíme nevyhnutné zdroje surovín, bez ktorých nevieme prežiť na tejto planéte.

Hovoríme predovšetkým o vode, bez ktorej by vôbec nebol možný život na našej planéte a tiež o vzduchu samotnom. Tieto dve zložky sú absolútnym základom. Dnes sa však vypúšťa mnoho škodlivých látok do spodných vôd, z ktorých čerpáme zásoby pre náš život a tiež sa ničí ovzdušie rôznymi plynnými chemickými látkami, ktoré pochádzajú z dopravy, hlavne leteckej, priemyslu, ale i z hospodárstva. Teda samotná ľudská činnosť, ktorej každý deň venujeme svoj čas a je základom nášho živobytia, nás postupne privedie k záhube. Pekný paradox. Zmena je ešte možná, no ťažká. Čím viac času bude trvať tento stav, tým to bude náročnejšie a nenávratnejšie.